Analýza dopravních nehod
a oceňování majetku

Dokumenty

evu.jpg, 1,7kB
Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod - národní skupina pro ČR
V roce 1991 byla ustavena Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod (Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse e. V. - ve zkratce EVU) se sídlem ve Wiesbadenu (SRN). Účelem společnosti je zejména v rámci Evropské unie sjednotit metodiku znalecké činnosti při analýze silničních dopravních nehod a účelně soustředit prostředky na jejich výzkum. Členy této společnosti jsou evropští odborníci na výzkum a analýzu nehod v silniční dopravě z Belgie, České republiky, Maďarska, Itálie, Nizozemí, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska, v současné době se přihlašuje Francie. Účelem společnosti je převážně výzkum nehod a zprostředkování nejnovějších informací členům. V současnosti má společnost asi 300 členů. Pro zastupování znalců - analytiků silničních nehod z České republiky byla v rámci této společnosti na ustavujícím shromáždění dne 3.10.1996 v Brně vytvořena národní skupina (EVU - NS v ČR) . Z řad českých znalců - analytiků silničních nehod je v současné době členy 62 odborníků jednotlivých i ústavů.

logo-pata.png, 2,2kB

AUTOCRASH.CZ
Ing. Jiří Hanzlík
Dukelských hrdinů 330, 411 55 Terezín
Mobil: 605 294 351, e-mail: info@autocrash.cz, web: www.autocrash.cz