Analýza dopravních nehod
a oceňování majetku

Služby

Kancelář se specializuje na:

  • oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů
  • oceňování věcí movitých
  • oceňování motorových vozidel
  • oceňování nehmotného majetku

Dále znalecká kancelář zpracovává znalecké posudky v oborech:

  • analýza dopravních nehod
  • autoopravárenství
  • posuzováním výrobních strojů, zařízení a systémů

Ve všech výše uvedených oborech, odvětvích a specializacích znalecká kancelář podává znalecké posudky a expertízy.

Kvalifikace:

Ing. Jiří Hanzlík
studium strojní fakulty na ČVUT Praha
studium PGS - Ústav soudního inženýrství

logo-pata.png, 2,2kB

AUTOCRASH.CZ
Ing. Jiří Hanzlík
Dukelských hrdinů 330, 411 55 Terezín
Mobil: 605 294 351, e-mail: info@autocrash.cz, web: www.autocrash.cz